Chcąc znaleźć odpowiedź na wiele pytań dotyczących otaczającego świata przedszkolaki ze starszych grup uczestniczą w zajęciach koła badawczego.

Jego zadaniem jest:

  • tworzenie warunków poznawania świata za pomocą wszystkich zmysłów
  • nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów pod opieka dorosłych
  • nabywanie śmiałości i odwagi w poznawaniu świata
  • stymulowanie rozwoju indywidualnego
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań