Kącik rodzica

Jak przygotować dziecko do nauki przedszkolnej, co powinna zawierać wyprawka i inne ważne informacje dla rodziców.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego".

Zawarte są w niej umiejętność i wiedza jaką powinny posiadać dzieci kończące przedszkole.

Podstawa programowa