Jest to program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu. Jest to metoda odmienna, ponieważ zaczynamy od imienia dziecka, a następnie opisujemy najbliższe otoczenie.

Program oparty jest na założeniach pedagogiki konstruktywistycznej, co oznacza że zawiera takie zajęcia i zabawy, dzięki któremu dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru. Ważna jest tu obserwacja wizualna oraz logiczne myślenie, które są stymulowane. Dzięki temu dziecko odkrywa iż: napisane słowo jest nośnikiem tych samych treści co słowo mówione oraz kompozycja literowa danego wyrazu zależy od kompozycji fonetycznej odpowiadającego mu słowa.