Regularnie uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez Białostocki Teatr Lalek. Wybieramy spektakle przeznaczone dla najmłodszych – często grane na małej scenie gdzie dzieci mogą siedzieć na poduszkach lub małych ławeczkach. Dla wielu przedszkolaków są to pierwsze wyprawy do tego rodzaju placówki kulturalnej. Rozwijając wrażliwość i poczucie piękna uczymy odpowiedniego zachowania w teatrze.