Nasze przedszkolaki zbierają nakrętki, które nastęnie przekazujemy Podlaskiemu Domowemu Hospicjum Onkologicznemu w Nowej Woli. Łączymy działania proekologiczne z charytatywnym, pragnąc uwrażłiwić naszych podopiecznych na potrzeby innych.