Menu

Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

Przedszkole Niepubliczne „PUCHATEK” w Białymstoku

Zapewnia Waszym pociechom opiekę od 6:30 do 17.30, bawimy i uczymy się w małych grupach (8 – 14 osobowych). W całej placówce mamy tylko 30 miejsc. Pozwala to na stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery a to ułatwia dzieciom rozłąkę z rodzicami oraz adaptację w nowym miejscu. Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych bez dopłat, pomagamy dzieciom w adaptacji do przedszkola. Od 1 lutego 2009 r. jesteśmy wpisani do rejestru szkół niepublicznych Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod poz. 222

Zapewniamy duży parking zewnętrzny, nowoczesny i przyjazny dzieciom budynek z systemem przeciwpożarowym.

Miesięczny koszt pobytu dziecka w naszym przedszkolu wynosi 520 zł łącznie z dziennym wyżywieniem dziecka (śniadanko, obiadek i podwieczorek) – możliwość diety bezmlecznej, bezglutenowej.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • doświadczoną i kreatywną kadrę pedagogiczną
 • program dydaktyczno – wychowawczy oparty na podstawie programowej realizowanej poprzez Programy edukacji przedszkolnej wspomagające rozwój aktywności dzieci: „Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego” A. Pawłowskiej – Niedbała, J. Święcik, E. Walikow oraz „Program wychowania przedszkolnego Kalendarz Przedszkolaka” E. Tokarskiej, J. Kopała
 • doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • codzienną naukę języka angielskiego metodą Musical Babies
 • zajęcia prowadzone metodą pedagogiki zabawy
 • zastosowanie elementów pedagogiki Montessori
 • udział w projekcie „Uniwersytet Zdrowego Przedszkolaka” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (grupa „Tygryski”)
 • przygotowanie do nauki czytania metodą Ireny Majchrzak
 • wprowadzanie dzieci w świat matematyki według metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • wychowanie i nauczanie przez zabawę oparte na metodzie skautowej
 • realizację programu edukacyjno – profilaktycznego podlaskiej Policji „Bezpieczny Przedszkolak”
 • realizację programów autorskich „ZDROWE ZĄBKI” oraz „KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI?”
 • program wychowawczy skierowany na rozwój indywidualny dziecka w społeczności rówieśniczej oraz nabywanie samodzielności w czynnościach dnia codziennego
 • opiekę lekarza stomatologa, fluoryzację
 • rytmikę (z elementami metody Carla Orffa)
 • logorytmikę (zajęcia logopedyczne)
 • spotkania z psem w ramach zajęć z dogoterapii
 • koło zainteresowań „Młodego naukowca”
 • kreatywne koło zainteresowań „Coś z niczego”
 •  zajęcia plastyczne z artystą plastykiem
 • nauka gry na keyboardzie
 • udział w wydarzeniach kulturalnychprzedstawieniach teatralnych, występach filharmonii przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, odwiedziny w muzeum, zajęcia edukacyjne w galeriach (arsenal, Karnego)
 • wycieczkach ukazujących piękno przyrody i naszej małej ojczyzny: łąka, las, muzea, skanseny, zabytki kultury
 • edukację ekologiczną
 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych – organizacja Przedszkolnych Kiermaszy Ozdób Świątecznych, z których dochód przeznaczamy na cele charytatywne; udział w zbiórce nakrętek
 • udział w ogólnopolskiej akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”„Akademia Aquafresh”„Akademia Super Przedszkolaka”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci
 • zajęcia terapeutyczne dla naszych wychowanków, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej
 • zajęcia otwarte dla rodziców

Ponadto dla chętnych proponujemy zajęcia dodatkowe:

 • basen z nauką pływania
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • zumba