Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieciDzieci w przedszkolu poddawane są obserwacji i diagnozie przedszkolnej. W razie potrzeby kierowane są na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 2 w Białymstoku. Dla przedszkolaków - naszych wychowanków, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy zajęcia z pedagogiem specjalnym – jedną z nauczycielek.