Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

Pedagogika Montessori

Fenomenem myśli Montessori jest postrzeganie dziecka jako niepowtarzalnej indywidualności i stworzenie dla niego najbardziej optymalnych warunków rozwoju.

Głównymi zadaniami metody Montessori są:

  • montessoriuczenie przez działanie - dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność;
  • samodzielność - dzieci samodzielnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy;
  • obserwacja - jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel obserwuje postępy i trudności dziecka;
  • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka - dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmuje zadania, do których jest już gotowe.

Istotnym wyznacznikiem materialnego przygotowania otoczenia są pomoce rozwojowe, które dzielą się na:

  1. pomoce do praktycznych ćwiczeń,
  2. pomoce zmysłowe,
  3. pomoce do edukacji matematycznej,
  4. pomoce do edukacji językowej,
  5. pomoce do wychowania kosmicznego.