Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

Plan dnia w PUCHATKU

6:30 - 8:45 schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe
8:45 - 8:55 gimnastyka poranna
8:55 - 9:00 przygotowania do śniadania
9:00 - 9:15 śniadanie
9:15 – 9:25 mycie zębów – dzieci młodsze
9:15 - 9:45 zajęcia dydaktyczne
9:45 - 11:45 zajęcia dodatkowe (zabawy tematyczne, zajęcia dodatkowe, spacer, zabawy na świeżym powietrzu)
11:45 - 12:00 przygotowania do obiadu
12:00 - 12:30 obiad
12:30 - 14:00 leżakowanie ( słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, itp.) - dzieci młodsze
12:30 - 12:45 mycie zębów - dzieci starsze
12:45 - 13:15 zajęcia dydaktyczne - dzieci starsze
13:15 - 14:00 zajęcia dodatkowe (realizacja programów edukacyjnych, zabawy tematyczne) - dzieci starsze
14:00 - 14:15 przygotowania do podwieczorka
14:15 - 14:30 podwieczorek
14:30 - 17:30 rozchodzenie się dzieci, praca indywidualna z dziećmi, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań