Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK"

Dowiedz się więcej o Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK" i poznaj bliżej naszą sympatyczną kadrę.

Kadra

Kadra pedagogiczna w roku 2016/ 2017

 

mgr Iwona Zieziulko - Janowicz - dyrektor przedszkola

 • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego na specjalności pedagogika rewalidacyjna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej
 • ukończyła kurs doskonalący „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”
 • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: origami, pedagogiki zabawy, tańców integracyjnych, innowacyjnych modelów pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, zabaw muzyczno – ruchowych, bajkoterapii, efektywnego kształcenia, kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej,
 • otrzymała w 2012 r. nagrodę dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
 • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: "Kolorowa wiosna", "Legendy polskiw w oczach dzieci" (dwa lata z rzędu), "Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka", "Wiosenne przebudzenie" oraz wokalnych: "Kolęda Przedszkolaka", "Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali", Konkurs Piosenki Angielskiej "My English Song"

pani Iwona Giermaniuk zastępca dyrektora przedszkola– wychowawczyni grupy „Mądre Sowki" 5-6-latki

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: pedagogik zabawy, diagnozy przedszkolnej, wychowania przez sztukę, efektywnego kształcenia, współpracy z rodzicami, metody Decoupage, nauczyciela jako pedagoga i kreatora, anielskich inspiracji; zabaw wspomagających rozwój mowy dzieci
 • otrzymała w 2013 r. nagrode dyrektora z osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
 • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych m.in.: "Taniec oczami dziecka", "Merry Christmas", "Kolorowa wiosna", "Wiosenne przebudzenie", "Legendy polskie w oczach dzieci", "Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka"

 

pani Maja - wychowawczyni grupy "Puchatki" - 3 latki

 • absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Historyczno - Socjologicznego, obecnie w trakcie studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Białostockim.

 • brała udział w licznych warsztatach, dzięki którym poszerzała swój wachlarz umiejętności
 • ukończyła kurs arterapii - muzykoterapia, bajkoterapia, plastykoterapia

 

pani Monika - wychowawczyni grupy "Puchatki" - 3 latki

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika przedszkolna z edukacją początkową
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej w Niepaństwowej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
 • uczestniczyła w wielu formach doskonalenia zawodowego, takich jak kursy, konferencje, warsztaty m.in. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski; konferencja wychowania przedszkolnego: Na dobry start w przygotowaniach do szkoły - przygotowanie do nauki matematyki: konferencja szkoleniowa: Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego; szkolenie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku: Zabawy muzyczno - ruchowe na uroczystościprzedszkolne Dzień matki, dzień dziecka, zkończenie roku przedszkolnego; warsztaty: Pomóż mi zrobić to samodzielnie - wspomaganie samodzielności dziecka - elementy metody Marii Montesori

Pani Monika śpiewa oraz gra na gitarze.

pani Marta - wychowawczyni grupy "Tygryski" -

4 latki

 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończone studia licencjackie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studentka pedagigiki na Wydziale Padagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia magisterskie o specjalności animacja kultury z arterapią
 • przygotowywyała dzieci do konkursów plastycznych, w których zostały laureatatmi: "Legendy polskie w oczach dzieci"
 • uczestnictwo w wielu warsztatach ruchowych, tanecznych oraz muzycznych
 • warsztaty i szkolenie z sensoplastyki

 

pan Ania – logopeda

 • absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu - studia magisterskie logopedia z fonoaudiologią
 • studia podyplomowe z neurologopedii Uniwersytet Łódzki, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
 • Uniwersytet Madyczny w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej nauczyciel akademicki

pani Ania - język angielski

 • absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • posiada podstawowe wykształcenie muzyczne
 • prowadzi zajęcia mtodą autorską - MusicalBabies
 • jej podopieczni byli laureatami konkursów wokalnych: Konkurs Piosenki Angieslkiej "My English Song"

pani Ula – rytmika

 • absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku instrumentalistyka
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształcenia słuchu i audycji muzycznych
 • brała udział w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: wychowania przez sztukę, metod C. Orffa, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • pod jej opieką nasi wychowankowie byli laureatami konkursów wokalnych: "Kolęda Przedszkolaka", "Co babcia i dziadke śpiewali kiedy byli mali"

pani Krysia – artysta plastyk

 • absolwentka Technikum Sztuk Plastycznych w Supraślu na specjalności drobne formy użytkowe
 • prowadzi zajęcia plastyczne w klubach osiedlowych
 • ma doświadczenie w prowadzeniu półkolonii
 • dzięki niej mieliśmy laureatów w konkursach plastycznych, m.in.: Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Wiosenne przebudzenie" (dwa lata z rzędu), "Legendy polskie w oczach dzieci" (dwa lata z rzędu), "Kolorowa wiosna", "Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka", "Czy wy wiecie, czy wy wiecie, jeże mieszkają w lesie", "Mistrz origami"

pani Marta - dogoterapeuta

 • ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Fundację Psi Uśmiech: podstawy dogoterapii, dogoterapia dla zaawansowanych, kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom, jak uczyś prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia wynikających z kontaktu z psem