Menu

Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

 • pani Iwona Zieziulko – Janowicz

  Dyrektor przedszkola – wychowawczyni grupy „Tygryski” – 4-5- latki
  • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego na specjalności pedagogika rewalidacyjna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie

  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej

  • ukończyła kurs doskonalący „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

  • organizuje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa, zapisami statutu, stosowanymi regulaminami i procedurami

  • czuwa nad prawidłowością prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  • prowadzi zajęcia z elementami pedagogiki Marii Montessori

  • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: origami, pedagogiki zabawy, tańców integracyjnych, innowacyjnych modelów pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, zabaw muzyczno – ruchowych, bajkoterapii, efektywnego kształcenia, kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, ,,Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy ustnej”, szkolenie poświęcone zagadnieniom udzielania pierwszej pomocy, ,,Koduj, koduj przedszkolaku- czyli kodowanie i programowanie w przedszkolu” , „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i w placówce edukacyjnej”

  • otrzymała w 2012 r. nagrodę dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

  • otrzymała w 2019 r. ocenę bardzo dobrą Podlaskiego Kuratora Oświaty za pracę Dyrektora Przedszkola

  • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Kolorowa wiosna”, „Legendy polski w oczach dzieci”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Wiosenne przebudzenie” oraz wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, Konkurs Piosenki Angielskiej „My English Song”

 • pani Iwona Giermaniuk

  pani Iwona Giermaniuk

  Zastępca dyrektora przedszkola – wychowawczyni grupy „Puchatki” – 3 latki
  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB
  • ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
  • ukończony kurs języka angielskiego B1 AIESEC
  • ukończony kurs z metod nauki czytania w przedszkolu
  • ukończone szkolenie z sensoplastyki
  • ukończone szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe – „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
  • przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • brała udział w projekcie „Nauczyciel – zawód przyszłości” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • prowadzi koło badawczo-naukowe – „Mali naukowcy”
  • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: pedagogiki zabawy, diagnozy przedszkolnej, sporządzania informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, uczestniczenie w seminariach dla nauczycieli – wychowanie przez sztukę, zabawy z muzyką klasyczną, efektywnego kształcenia, współpracy z rodzicami, metody Decoupage, nauczyciela jako pedagoga i kreatora, anielskich inspiracji, zabaw wspomagających rozwój mowy dzieci, warsztaty Montessori („Koci alfabet” – wprowadzenie w sztukę czytania, ćwiczenia w czytaniu, „Jak gąsienica stała się motylem? – odkrywanie i poznawanie życia motyli, „Odkrywamy tajemnice życia pszczół”), Wiosna tuż, tuż – zabawy, piosenki i tańce dla dzieci, metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne, animator zabawy, sensoterapia, „Świat małego odkrywcy – zabawy eksperymentalne w zakresie chemii i fizyki dla dzieci w wieku przedszkolnym”, elementy logorytmiki, „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i w placówce edukacyjnej”, rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu, wiosenne inspiracje muzyczne w przedszkolu i szkole podstawowe, Kraina Małego Einsteina
  • otrzymała w 2013 r. nagrodę dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
  • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Taniec oczami dziecka”, „Merry Christmas”, „Kolorowa wiosna”, „Wiosenne przebudzenie”, „Legendy polskie w oczach dzieci”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Jesienny krajobraz”, „Miś z książeczki, miś bajkowy do zabawy jest gotowy”,„Moja kartka świąteczna”, wokalnych: „Zwierzaki z naszej paki”, „Przegląd zajęć dodatkowych”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, „Musical English”, „Festiwal angielskiej piosenki” oraz recytatorskich: „Z przyrodą za pan brat”, „Bajka w literaturze dziecięcej”

 • pani Marta Kondratowicz

  pani Marta Kondratowicz – wychowawczyni grupy „Tygryski” – 4-5 latki
  •  absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia licencjackie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia magisterskie o specjalności animacja kultury z arterapią
  • uczestnictwo szkoleniach: „Sensoplastyka, Grafolandia – rozwijanie dużej i małej motoryki, Animator, Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej, Wiosna tuż tuż – zabawy, piosenki i tańce dla dzieci, „Festiwal zimowych inspiracji”, „Gry i zabawy matematyczne – mały matematyk”, „Sensoterapia”, „Logorytmika”, „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo”, „Terapia ręki”, „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, „Aktywne metody pracy z dzieckiem”, „Prace plastyczne na każdą porę roku”, „Wrażliwość przedszkolaka”, „Metoda globalnego czytania”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Koduj, koduj przedszkolaku”,
  • uczestnictwo w seminarium dla nauczycieli: Wychowanie przez sztukę” oraz w konferencji: „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i w placówce edukacyjnej,
  • przygotowanie dzieci do wielu konkursów, w których jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Kolorowa wiosna”, „Taniec oczami dziecka”, „Legendy polskie w oczach dzieci”, „Skrzat Leprechaun”, „Mój przyjaciel miś”, „Wiosenne przebudzenie”, „100 – lecie Niepodległości Polski”, „Moja kartka świąteczna”, konkursów wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, oraz konkursów recytatorsko – aktorskich: „Bajka w literaturze dziecięcej”, „Z przyrodą za pan brat”.

 • pani Maja Rakowska

  pani Maja Rakowska – wychowawca grupy „Mądre Sówki” – 6 latki

  • absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku wydziału Historyczno-Socjologicznego (studia licencjackie)
  • absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku studia magisterskie o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-wychowawcza                                                                                         -absolwentka studiów podyplomowych w kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • ukończyła kurs języka angielskiego na poziomie B1 AIESEC                                                                    brała udział w licznych warsztatach dzięki którym poszerzała wachlarz swoich możliwości m.in : Warsztat Montessori, Szkolenie z sensoplastyki, Kurs arterapi-muzykoterapia, bajkoterapia, plastykoterapia, Elementy Logorytmiki, Pomysły na zmysły czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej, Wychowanie przez sztukę, Matematyka dla smyka czyli pomysły na ciekawe zabawy dla przedszkolaków, Zabawy sensoryczne, Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu, Kodowanie na dywanie, Sensoterapia, Zwykle i niezwykle techniki plastyczne, Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Animator zabaw, Zabawy ruchowe, Muzyka i śpiew jako wsparcie rozwoju mowy .
  • przygotowała dzieci do konkursów plastycznych, kulinarnych, artystycznych oraz sportowych jej podopieczni byli laureatami m.in : „Masterchef przedszkolaki gotują”, „Kolorowa wiosna”, „Z przyrodą za pan brat”, „Miś”, „Przedszkolny kącik przyrody”, „Moja kartka świąteczna”, „Wiosna ach to ty”, „Skrzat Leprechaun”, „Kartka wielkanocna”, „Mój przyjaciel Miś”,   „Zerówka-sprawne ciało, mądra główka”, „ Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali ?”, „ Legendy polskie w oczach dzieci”, „Christmas  card”, „ Bajka w literaturze dziecięcej”, „100-lecie Niepodległości Polski”

 • pani Dominika Łapińska

  pani Dominika Łapińska – pomoc nauczyciela

  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończone studia licencjackie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • studentka pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • uczestnictwo w warsztatach animacji czasu wolnego oraz zabaw dla dzieci
  • udział w szkoleniu „Metoda globalnego czytania Glenna Domana”

 • pani Ula

  Rytmika
  • absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku instrumentalistyka
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształcenia słuchu i audycji muzycznych
  • brała udział w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: wychowania przez sztukę, metod C. Orffa, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
  • pod jej opieką nasi wychowankowie byli laureatami konkursów wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadke śpiewali kiedy byli mali”

 • pani Ania

  Język angielski
  • absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • posiada podstawowe wykształcenie muzyczne
  • prowadzi zajęcia mtodą autorską – MusicalBabies
  • jej podopieczni byli laureatami konkursów wokalnych: Konkurs Piosenki Angielskiej „My English Song”

 • pani Ania

  Logopeda
  • absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie logopedia z fonoaudiologią
  • studia podyplomowe z neurologopedii Uniwersytet Łódzki, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
  • Uniwersytet Madyczny w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej nauczyciel akademicki

 • pani Krysia

  Artysta plastyk
  • absolwentka Technikum Sztuk Plastycznych w Supraślu na specjalności drobne formy użytkowe
  • prowadzi zajęcia plastyczne w klubach osiedlowych
  • ma doświadczenie w prowadzeniu półkolonii
  • dzięki niej mieliśmy laureatów w konkursach plastycznych, m.in.: Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne przebudzenie” (dwa lata z rzędu), „Legendy polskie w oczach dzieci” (dwa lata z rzędu), „Kolorowa wiosna”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Czy wy wiecie, czy wy wiecie, jeże mieszkają w lesie”, „Mistrz origami”