Menu

Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

 • mgr Iwona Zieziulko – Janowicz

  Dyrektor przedszkola – wychowawczyni grupy „Tygryski” – 4 latki
  • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego na specjalności pedagogika rewalidacyjna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej
  • ukończyła kurs doskonalący „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”
  • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: origami, pedagogiki zabawy, tańców integracyjnych, innowacyjnych modelów pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, zabaw muzyczno – ruchowych, bajkoterapii, efektywnego kształcenia, kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej,
  • otrzymała w 2012 r. nagrodę dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
  • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Kolorowa wiosna”, „Legendy polski w oczach dzieci” (dwa lata z rzędu), „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Wiosenne przebudzenie” oraz wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, Konkurs Piosenki Angielskiej „My English Song”

 • pani Iwona Giermaniuk

  Zastępca dyrektora przedszkola – wychowawczyni grupy „Puchatki” – 3 latki
  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: pedagogik zabawy, diagnozy przedszkolnej, wychowania przez sztukę, efektywnego kształcenia, współpracy z rodzicami, metody Decoupage, nauczyciela jako pedagoga i kreatora, anielskich inspiracji; zabaw wspomagających rozwój mowy dzieci
  • otrzymała w 2013 r. nagrode dyrektora z osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
  • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych m.in.: „Taniec oczami dziecka”, „Merry Christmas”, „Kolorowa wiosna”, „Wiosenne przebudzenie”, „Legendy polskie w oczach dzieci”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”

 • pani Marta

  Wychowawczyni grupy „Tygryski” – 5 latki
  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończone studia licencjackie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • studentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia magisterskie o specjalności animacja kultury z arterapią
  • przygotowywała dzieci do konkursów plastycznych, w których zostały laureatami: „Legendy polskie w oczach dzieci”
  • uczestnictwo w wielu warsztatach ruchowych, tanecznych oraz muzycznych
  • warsztaty i szkolenie z sensoplastyki

 • pani Maja

  Nauczyciel wspomagający grupy „Tygryski” – 5 latki
  • absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Historyczno – Socjologicznego, ukończyła licencjackie
  • absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia magisterskie o kierunku Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza
  • w trakcie studiów podyplomowych w kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • ukończony kurs języka angielskiego B1 AIESEC
  • brała udział w licznych warsztatach, dzięki którym poszerzała swój wachlarz umiejętności (warsztat Montessori, szkolenie z sensoplastyki)
  • ukończyła kurs arterapii – muzykoterapia, bajkoterapia, plastykoterapia, elementy logorytmiki, pomysły na zmysły czyli zabawy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej, wychowanie przez sztukę
  • przygotowanie dzieci do wielu konkursów plastycznych oraz kulinarnych, w których jej podopieczni byli laureatami między innymi: „Masterchef Przedszkolaki gotują”, „Kolorowa wiosna”, „Z przyrodą za pan brat”, „Miś”, „Przedszkolny kącik przyrody”, „Moja kartka świąteczna”, „Wiosna ach to ty”, „Skrzat Leprechaun”, „Kartka wielkanocna”

 • pani Marta

  Dogoterapeuta

  Ukończyła kursy i szkolenia organizowane przez Fundację Psi Uśmiech: podstawy dogoterapii, dogoterapia dla zaawansowanych, kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom, jak uczyć prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia wynikających z kontaktu z psem.

 • pani Ula

  Rytmika
  • absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku instrumentalistyka
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształcenia słuchu i audycji muzycznych
  • brała udział w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: wychowania przez sztukę, metod C. Orffa, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
  • pod jej opieką nasi wychowankowie byli laureatami konkursów wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadke śpiewali kiedy byli mali”

 • pani Ania

  Język angielski
  • absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • posiada podstawowe wykształcenie muzyczne
  • prowadzi zajęcia mtodą autorską – MusicalBabies
  • jej podopieczni byli laureatami konkursów wokalnych: Konkurs Piosenki Angielskiej „My English Song”

 • pani Ania

  Logopeda
  • absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie logopedia z fonoaudiologią
  • studia podyplomowe z neurologopedii Uniwersytet Łódzki, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
  • Uniwersytet Madyczny w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej nauczyciel akademicki

 • pani Krysia

  Artysta plastyk
  • absolwentka Technikum Sztuk Plastycznych w Supraślu na specjalności drobne formy użytkowe
  • prowadzi zajęcia plastyczne w klubach osiedlowych
  • ma doświadczenie w prowadzeniu półkolonii
  • dzięki niej mieliśmy laureatów w konkursach plastycznych, m.in.: Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne przebudzenie” (dwa lata z rzędu), „Legendy polskie w oczach dzieci” (dwa lata z rzędu), „Kolorowa wiosna”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Czy wy wiecie, czy wy wiecie, jeże mieszkają w lesie”, „Mistrz origami”