Musical Babies jest programem autorskim prowadzonym przez wykwalifikowanych lektorów. Zajęcia mają na celu nauczenie języka angielskiego poprzez różnorodne gry i zabawy językowe z równoczesnym wykorzystaniem bardzo dużej dozy muzyki, ruchu, tańca oraz pacynki – Ra-Ra Rabit, pomagającej dzieciom w przyswajaniu nowego materiału. Rola muzyki jest bardzo ważna w nauczaniu języka obcego dzieci ze względu na wykształcenie u nich wyczulenia na rytm, ton, czy intonację, oraz poznanie zasad rytmu, różnicowania tonacji, postrzeganie różnic pomiędzy dźwiękami, czy melodiami.

Program został nagrodzony w prestiżowym konkursie „European Language Label – Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych”, organizowany przez Komisarza do Spraw Edukacji Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.