Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Bazując na pomocach specjalnych dydaktycznych zajęcia realizują m.in. cele:

  • odkrywanie ciszy, koncentrowanie uwagi
  • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • tworzenie pojęć: duży – mały, cienki – gruby, długi – krótki, niski – wysoki, szeroki – wąski
  • liczenie w zakresie 10
  • przygotowanie do pisania
  • rozpoznawanie liter za pomocą dotyku i wzroku
  • analizowanie i składanie wyrazów
  • poznanie budowy – kwiat, liść, drzewo, ryba, ptak, koń, żółw, żaba
  • zapoznanie z kontynentami