„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem. Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną” (Emil Jaques – Dalcroze)

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Jest ona syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce. W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody poznawania świata muzyki. Jest to zarówno metoda Carla Orffa, muzykoterapia, słuchanie muzyki, itp.

Podczas zajęć prowadzone są zabawy i ćwiczenia, które mają na celu rozwijanie inwencji twórczej dzieci. Można tu wymienić m.in. improwizacje muzyczne, ruchowe czy śpiewanie. Pozwalają one poprzez kształcenie samodzielności, twórczej postawy i aktywności na pozbycie się zahamowań.