W trakcie zajęć dzieci mają możliwość poznania różnorodnych technik plastycznych, m.in. decoupage, frotage, origami, malowanie na różnych powierzchniach, rzeźbienie, komponowanie z materiału naturalnego, wyklejanie, collage, wydrapywanie, wycinanie, lepienie. Na zajęciach przedszkolaki uczą się planowania i organizacji pracy, wyrażania poprzez techniki plastyczne odczuć.