Logopeda
  • absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie logopedia z fonoaudiologią
  • studia podyplomowe z neurologopedii Uniwersytet Łódzki, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii
  • Uniwersytet Madyczny w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej nauczyciel akademicki