pani Iwona Giermaniuk

Zastępca dyrektora przedszkola – wychowawczyni grupy „Puchatki” – 3 latki
 • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • ukończony kurs języka angielskiego B1 AIESEC
 • ukończony kurs z metod nauki czytania w przedszkolu
 • ukończone szkolenie z sensoplastyki
 • ukończone szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe – „Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 • przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • brała udział w projekcie „Nauczyciel – zawód przyszłości” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • prowadzi koło badawczo-naukowe – „Mali naukowcy”
 • uczestniczyła w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: pedagogiki zabawy, diagnozy przedszkolnej, sporządzania informacji dla rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, uczestniczenie w seminariach dla nauczycieli – wychowanie przez sztukę, zabawy z muzyką klasyczną, efektywnego kształcenia, współpracy z rodzicami, metody Decoupage, nauczyciela jako pedagoga i kreatora, anielskich inspiracji, zabaw wspomagających rozwój mowy dzieci, warsztaty Montessori („Koci alfabet” – wprowadzenie w sztukę czytania, ćwiczenia w czytaniu, „Jak gąsienica stała się motylem? – odkrywanie i poznawanie życia motyli, „Odkrywamy tajemnice życia pszczół”), Wiosna tuż, tuż – zabawy, piosenki i tańce dla dzieci, metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne, animator zabawy, sensoterapia, „Świat małego odkrywcy – zabawy eksperymentalne w zakresie chemii i fizyki dla dzieci w wieku przedszkolnym”, elementy logorytmiki, „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i w placówce edukacyjnej”, rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu, wiosenne inspiracje muzyczne w przedszkolu i szkole podstawowe, Kraina Małego Einsteina
 • otrzymała w 2013 r. nagrodę dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
 • jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Taniec oczami dziecka”, „Merry Christmas”, „Kolorowa wiosna”, „Wiosenne przebudzenie”, „Legendy polskie w oczach dzieci”, „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”, „Jesienny krajobraz”, „Miś z książeczki, miś bajkowy do zabawy jest gotowy”,„Moja kartka świąteczna”, wokalnych: „Zwierzaki z naszej paki”, „Przegląd zajęć dodatkowych”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, „Musical English”, „Festiwal angielskiej piosenki” oraz recytatorskich: „Z przyrodą za pan brat”, „Bajka w literaturze dziecięcej”