Rytmika
  • absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku instrumentalistyka
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształcenia słuchu i audycji muzycznych
  • brała udział w wielu formach doskonalących dotyczących m.in.: wychowania przez sztukę, metod C. Orffa, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
  • pod jej opieką nasi wychowankowie byli laureatami konkursów wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadke śpiewali kiedy byli mali”