Menu

Metody pracy

 • Pedagogika Montessori

  Fenomenem myśli Montessori jest postrzeganie dziecka jako niepowtarzalnej indywidualności i stworzenie dla niego najbardziej optymalnych warunków rozwoju. Głównymi zadaniami metody Montessori są: uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność; samodzielność – dzieci samodzielnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy; obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka.…

  Czytaj więcej
 • Metoda Carla Orffa

  Szczególną rolę odgrywa gra na instrumentach, do których dzieci mają dostęp na różnych zajęciach. Równie ważną rolę odgrywa ruch przy muzyce, który nie ma ustalonych reguł. Jest spontanicznym, ma charakter kreatywny, zależy od nastroju dziecka. Inna formą w tej metodzie jest tworzenie muzyki, przybierające formę improwizacji (wokalnej, instrumentalnej, wokalno – instrumentalnej, ruchowej). Drugoplanową rolę odgrywa…

  Czytaj więcej
 • Muzykoterapia

  W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy muzykoterapii, która ma na celu m.in.: wzbudzać pożądane emocje oraz sterować nimi, wzbudzać gotowość do kontaktu inspirować i odpowiednio kierować rozwój prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, wzbogacać osobowość – głównie przez doznania estetyczne, wyrabianie postawy twórczej, pomnażanie zasobu doświadczeń emocjonalnych i intelektualnych, wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego oraz napięcia emocjonalnego i…

  Czytaj więcej
 • Pedagogika zabawy

  Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicony zestaw propozycji, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie. Pedagogika zabawy to tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym…

  Czytaj więcej
 • „Nazywanie świata” – odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

  Jest to program edukacyjny mający na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym zrozumieniem tekstu. Jest to metoda odmienna, ponieważ zaczynamy od imienia dziecka, a następnie opisujemy najbliższe otoczenie. Program oparty jest na założeniach pedagogiki konstruktywistycznej, co oznacza że zawiera takie zajęcia i zabawy, dzięki któremu dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę…

  Czytaj więcej
 • Wprowadzanie dzieci w świat matematyki według metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

  Program ten w atrakcyjnej, zabawowej formie wprowadza dzieci w świat matematyki. Program „Dziecięca matematyka” stworzony został przez prof. Edytę Gruszczyk – Kolczyńską. Składa się z 14 bloków tematycznych, obejmujących zakresy dziecięcego rozumowania, w każdym bloku treści kształcenia ułożone są w porządku rozwojowym. Celem programu jest rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych. Najważniejsze przy…

  Czytaj więcej
 • Współpraca z rodzicami

  W naszej placówce kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami. Możemy podzielić ją na dwa rodzaje: kontakt indywidualny rodzic – nauczyciel oraz udział rodziców w życiu przedszkolnym. Rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z wychowawcą grupy, który informuje o małych i dużych sukcesach lub problemach. Nasi rodzice mają wiele możliwości uczestnictwa w życiu przedszkolnym, np.: zebrania…

  Czytaj więcej
 • Program edukacyjno – profilaktyczny podlaskiej Policji „Bezpieczny Przedszkolak”

  Celem programu jest zapobieganie wypadkom i urazom dzieci w wieku przedszkolnym oraz ograniczanie ilość niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Mając na względzie konieczność systemowego podejścia do profilaktyki dzieci w wieku przedszkolnym program został podzielony na odrębne bloki tematyczne: Trudne słowo – bezpieczeństwo różnicowanie tego co bezpieczne i niebezpieczne w różnych sytuacjach naturalnych oraz podstawowe zasady…

  Czytaj więcej
 • Program autorski „ZDROWE ZĄBKI”

  Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców w zakresie profilaktyki stomatologicznej przygotowaliśmy program autorski dla przedszkolaków. Cele programu: wyrabianie nawyków dbałości o higienę jamy ustnej zastosowanie profilaktyki zdrowotnej wzbudzenie zaufania do stomatologa ukazanie potrzeby regularnych wizyt u dentysty nauka odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie rozwinięcie współpracy ze stomatologiem Cele realizowane są poprzez: regularne spotkania ze…

  Czytaj więcej