Celem programu jest zapobieganie wypadkom i urazom dzieci w wieku przedszkolnym oraz ograniczanie ilość niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Mając na względzie konieczność systemowego podejścia do profilaktyki dzieci w wieku przedszkolnym program został podzielony na odrębne bloki tematyczne:

Trudne słowo – bezpieczeństwo

  • różnicowanie tego co bezpieczne i niebezpieczne w różnych sytuacjach naturalnych oraz podstawowe zasady bezpiecznej ewakuacji w warunkach przedszkolnych,
  • sam dbam o własne bezpieczeństwo – zasady zachowania na terenie przedszkola, na podwórku i w domu
  • unikam tego co niebezpieczne: kontakt ze zwierzętami, woda, urządzenia i instalacje elektryczne i gazowe, niebezpieczne zabawy
  • umiem pomagać

Mój przyjaciel – policjant

Uczę się zasad ruchu drogowego

Obcy – niebezpieczny