„Czytaj dzieciom 20 min dziennie – codziennie” – głosi hasło akcji. W naszym przedszkolu czytamy codziennie – bajki, opowiadania, wiersze. Bazujemy na znanych i od wielu lat lubianych autorach jak J. Brzechwa, J. Tuwim, H. Łuchocka, W. Chotomska, Cz. janczarski, H. Bechlerowa oraz odkrywamy współczesnych twórców takich jak G. Kasdepka czy R. Piątkowska. Przedszkolaki mają również samodzielnie dostęp do książek (oglądają je, opowiadają treści obrazków, próbują czytać), aby mogły stać się ich naturalnym „przyjacielem”.

www.calapolskaczytadzieciom.pl