Wykorzystując naturalną dziecięcą chęć poznawania świata stworzyliśmy program ukazujący różnorodność zawodów wykonywanych przez rodziców przedszkolaków oraz w ich najbliższym otoczeniu.

Cele programu:

  • zapoznanie z różnymi zawodami
  • przybliżenie zawodów wykonywanych przez rodziców
  • kształtowanie szacunku wobec wszystkich zawodów
  • rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień
  • nawiązanie współpracy z rodzicami

Cele realizowane są poprzez:

  • spotkania z ciekawymi ludźmi w przedszkolu
  • odwiedziny zakładów pracy w pobliżu przedszkola
  • wycieczki do zakładów pracy na terenie miasta
  • konkurs plastyczny podsumowujący realizacje programu