W trakcie zajęć wykorzystywane są elementy muzykoterapii, która ma na celu m.in.: wzbudzać pożądane emocje oraz sterować nimi, wzbudzać gotowość do kontaktu inspirować i odpowiednio kierować rozwój prawidłowej komunikacji międzyludzkiej, wzbogacać osobowość – głównie przez doznania estetyczne, wyrabianie postawy twórczej, pomnażanie zasobu doświadczeń emocjonalnych i intelektualnych, wpływanie na stan pobudzenia psychomotorycznego oraz napięcia emocjonalnego i mięśniowego, korzystne wpływanie na stan samopoczucia.