Na początku każdego roku szkolnego odwiedza nas logopeda i przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne. Po nich odbywają się konsultacje z rodzicami oraz poszczególne dzieci kierowane są na terapię logopedyczną. Dodatkowo oferujemy możliwość indywidualnych spotkań i zajęć.