Menu

Metody pracy

 • Program autorski „KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI?”

  Wykorzystując naturalną dziecięcą chęć poznawania świata stworzyliśmy program ukazujący różnorodność zawodów wykonywanych przez rodziców przedszkolaków oraz w ich najbliższym otoczeniu. Cele programu: zapoznanie z różnymi zawodami przybliżenie zawodów wykonywanych przez rodziców kształtowanie szacunku wobec wszystkich zawodów rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień nawiązanie współpracy z rodzicami Cele realizowane są poprzez: spotkania z ciekawymi ludźmi w przedszkolu odwiedziny…

  Czytaj więcej
 • Ogólnopolska akcja „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

  „Czytaj dzieciom 20 min dziennie – codziennie” – głosi hasło akcji. W naszym przedszkolu czytamy codziennie – bajki, opowiadania, wiersze. Bazujemy na znanych i od wielu lat lubianych autorach jak J. Brzechwa, J. Tuwim, H. Łuchocka, W. Chotomska, Cz. janczarski, H. Bechlerowa oraz odkrywamy współczesnych twórców takich jak G. Kasdepka czy R. Piątkowska. Przedszkolaki mają…

  Czytaj więcej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

  Dzieci w przedszkolu poddawane są obserwacji i diagnozie przedszkolnej. W razie potrzeby kierowane są na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 2 w Białymstoku. Dla przedszkolaków – naszych wychowanków, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy zajęcia z pedagogiem specjalnym – jedną z nauczycielek.

  Czytaj więcej
 • Przesiewowe badania logopedyczne

  Na początku każdego roku szkolnego odwiedza nas logopeda i przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne. Po nich odbywają się konsultacje z rodzicami oraz poszczególne dzieci kierowane są na terapię logopedyczną. Dodatkowo oferujemy możliwość indywidualnych spotkań i zajęć.

  Czytaj więcej