Dzieci w przedszkolu poddawane są obserwacji i diagnozie przedszkolnej. W razie potrzeby kierowane są na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 2 w Białymstoku. Dla przedszkolaków – naszych wychowanków, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju organizujemy zajęcia z pedagogiem specjalnym – jedną z nauczycielek.