W naszej placówce kładziemy duży nacisk na współpracę z rodzicami. Możemy podzielić ją na dwa rodzaje: kontakt indywidualny rodzic – nauczyciel oraz udział rodziców w życiu przedszkolnym.

Rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z wychowawcą grupy, który informuje o małych i dużych sukcesach lub problemach. Nasi rodzice mają wiele możliwości uczestnictwa w życiu przedszkolnym, np.: zebrania (sierpień, luty), Opłatek, zajęcia otwarte, Dzień Rodziny, uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca, zakończenie roku przedszkolnego, pasowanie na przedszkolaka, konkursy plastyczne dla dzieci i rodziców, pomoc w wyjazdach na basen, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania w ramach programu „Kim będę w przyszłości?”. Z chęcią przyjmujemy też inicjatywę samych rodziców.

Dodatkowo staramy się na bieżąco informować rodziców o tym co dzieje się w przedszkolu, o zmianach oświatowych i prowadzić poradnictwo poprzez: stronę internetową, spotkania, kącik rodzica w szatni oraz tablice informacyjna z rozkładem materiału realizowanym na poszczególnych zajęciach.