Menu

Projekty

PROJEKT pt. „Wzrost edukacji przedszkolnej Przedszkola Niepublicznego Puchatek” w Białymstoku

Szanowni Państwo :)
Miło nam poinformować was o tym, że nasze przedszkole od 1 października 2020 do 31 maja 2021 realizować będzie projekt pt. „Wzrost edukacji przedszkolnej Przedszkola Niepublicznego „Puchatek” w Białymstoku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje” Działanie 3.1 „Kształcenie i edukacja”, Poddziałanie 3.1.1. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
– Edukacja matematyczno – techniczna dla najmłodszych
– Informatyka dla najmłodszych
– Active Kids angielski dla najmłodszych
– Przedszkolaki z przyrodą za pan brat
– Koło kulinarne „Przedszkolaki poznają nowe smaki”
2. Wyjazd edukacyjny do Silvarium Poczopek
3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli