Menu

Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

Regulamin placówki

 1. Placówka nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” w Białymstoku i ma swoja siedzibę w Białymstoku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 3a
 2. Zasady funkcjonowania placówki określa statut i obowiązujący regulamin
 3. W zajęciach uczestniczą dzieci od 2,5 do 6 lat
 4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie „Planu pracy przedszkola”
 5. Praca dydaktyczno – wychowawcza oraz wychowawcza prowadzą wykwalifikowani nauczyciele
 6. Placówka funkcjonuje w okresie 1 września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego w godz. 6.30 – 17.30
 7. Dzieci przyprowadzane i odbierane mogą być osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby legitymujące się upoważnieniem, w godzinach pracy placówki.
 8. Wychowankowie korzystają z 3 posiłków dziennie oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w placówce
 9. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka stawka żywieniowa odliczana jest od drugiego dnia nieobecności.
 10. Rodzice/ prawni opiekunowie dokonują wpłaty – czesnego z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na konto placówki.
 11. Rodzice/ prawni opiekunowie nowo przyjętych do placówki dzieci zobowiązani są do jednorazowej wpłaty wpisowego w określonej wysokości do dnia podpisania umowy z placówką
 12. Wniesione wpisowe nie podlega zwrotowi
 13. Dzieci, których rodzice/ prawni opiekunowie zalegają z opłatą powyżej 30 dni, zostają skreślone z listy placówki
 14. Pod opiekę nie przyjmujemy dzieci chorych.

Polityka cookies

Strona klubpuchatka.pl wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji dotyczących użytkowników oraz ich preferencji. Za ich pomocą nie są przechowywane dane osobowe ani inne informacje umożliwiające ustalenie tożsamości, a wyłącznie informacje pozwalające na tworzenie statystyk dotyczących oglądalności podstron. Dzięki stosowaniu plików cookies możemy lepiej dostosowywać stronę do potrzeb naszych użytkowników.

Czym są pliki cookies?

Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez przeglądarkę internetową i zapisywanymi na urządzeniu, z którego łączysz się z internetem. Są one przechowywane również po zamknięciu przeglądarki. Za pomocą plików cookies nie można zmienić konfiguracji używanego do przeglądania sieci sprzętu ani oprogramowania.

Blokowanie i usuwanie plików cookies

Sposób zarządzania plikami cookies jest kontrolowany przez przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz usunąć niechciane pliki cookies lub zablokować ich zapisywanie przez konkretne witryny. Szczegółowe informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.