Menu

Puchatkowy program

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć w Przedszkolu Niepublicznym "PUCHATEK".

W statucie znajdą Państwo:

 • nazwę przedszkola
 • inne informacje o przedszkolu
 • cele i zadania przedszkola
 • zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola
 • organy przedszkola
 • zadania i kompetencje poszczególnych organów przedszkola
 • organizację pracy przedszkola
 • nauczycieli i innych pracowników przedszkola
 • wychowanków przedszkola
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola
 • postanowienia końcowe

Statut opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 punkt ( Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004r. ze zm.)

Zapraszamy do pobrania statutu:

pobierz statut w wersji pdf

aneks w wersji pdf