Dzieci rozwijają sferę poznawczą, emocjonalną, ruchową i społeczną, uczą się też empatii, cierpliwości, rozwijają umiejętności współpracy w grupie.

Głównym celem zajęć z udziałem psa jest:

 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem,
 • nauczenie dzieci bezpiecznego przebywania w obecności psa a przez to panowania nas swoimi emocjami i koordynacji ruchowej,
 • nabywanie umiejeętności porozumiewania się z psem a dzięki temu empatii, szacunku do zwierząt, delikatności i opiekuńczości (odpowiedzialności za posiadane zwierzę),
 • rozszerzanie swojej wiedzy na temat zwierząt i otaczającego je świata,
 • przedstawienie dzieciom różnej tematyki w sposób interesujący i na długo zapamiętany

Zajęcia z udziałem psa:

 • przynoszą radość i wywołują uśmiech
 • poznalają rozwijać kontakty społęczne
 • stymulują ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność
 • podwyższają pewność siebie i uczą samoakcpetacji
 • wspomagają rozwój mowy
 • uczą koncentracji
 • prowadzą do wyciszenia zachowań lękowych
 • wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • wspierają wychowanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • dają możliwość okazywania uczuć