pani Dominika Łapińska – pomoc nauczyciela

  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, ukończone studia licencjackie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • studentka pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • uczestnictwo w warsztatach animacji czasu wolnego oraz zabaw dla dzieci
  • udział w szkoleniu „Metoda globalnego czytania Glenna Domana”