pani Marta Kondratowicz – wychowawczyni grupy „Tygryski” – 4-5 latki
  •  absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia licencjackie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, studia magisterskie o specjalności animacja kultury z arterapią
  • uczestnictwo szkoleniach: „Sensoplastyka, Grafolandia – rozwijanie dużej i małej motoryki, Animator, Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej, Wiosna tuż tuż – zabawy, piosenki i tańce dla dzieci, „Festiwal zimowych inspiracji”, „Gry i zabawy matematyczne – mały matematyk”, „Sensoterapia”, „Logorytmika”, „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo”, „Terapia ręki”, „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, „Aktywne metody pracy z dzieckiem”, „Prace plastyczne na każdą porę roku”, „Wrażliwość przedszkolaka”, „Metoda globalnego czytania”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Koduj, koduj przedszkolaku”,
  • uczestnictwo w seminarium dla nauczycieli: Wychowanie przez sztukę” oraz w konferencji: „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i w placówce edukacyjnej,
  • przygotowanie dzieci do wielu konkursów, w których jej podopieczni byli laureatami konkursów plastycznych: „Kolorowa wiosna”, „Taniec oczami dziecka”, „Legendy polskie w oczach dzieci”, „Skrzat Leprechaun”, „Mój przyjaciel miś”, „Wiosenne przebudzenie”, „100 – lecie Niepodległości Polski”, „Moja kartka świąteczna”, konkursów wokalnych: „Kolęda Przedszkolaka”, „Co babcia i dziadek śpiewali kiedy byli mali”, oraz konkursów recytatorsko – aktorskich: „Bajka w literaturze dziecięcej”, „Z przyrodą za pan brat”.